Zo života spoločnosti

...priatelia, udalosti, akcie, zábava, oddych...

Dobrý profesionál nežije len prácou. Vie relaxovať, zabávať sa... nie sme iní.

Od roku 2002 sa zúčastňujeme pravidelnej akcie O PUTOVNÝ POHÁR PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA na Južnej triede 117 v kolkoch.

Na tejto akcii sa zúčastňujú takmer všetky firmy z podnikateľského centra na Južnej triede 117. Vládne tam stále srdečná atmosféra firemných kolektívov, kde nieje núdza o smiech, občerstvenie či už v tuhom alebo aj kvapalnom stave..."