Požičovňa - Lisovacie kliešte

Ilustračné foto

Názov stroja / náradia

Parametre

Požičovné

Kaucia / Záloha

Poznámka

do 4 hodin

do 24 hodín

Lisovacie kliešte ECO Press

PVC, Al 6 € 10 € 50 € REMS
Lisovacie klieštiny

veľkosť

16,19,20,26 mm

6 € 6 € 50 €

REMS

cena za 1 čeľuste

Lisovacie kliešte na kábelové oká
  4 € 8 € 50 €