Podporujeme

...radosť, budúcnosť, šport, zdravie...

Veríme, že podpora športových aktivít prináša úžitok a radosť všetkým.

Aj preto pomáhame týmto klubom: 

Softbalový a basebalový klub

CROWS Košice

Stolnotenisový klub

MVL