Husqvarna - hutniaca technika

Vibračné pechy

Zhutňovacie dosky s pohybom dopredu

Reverzné zhutňovacie dosky

Duplexné valcovacie stroje